Special: DC Origins Kultcomic = Kultfilm? | THE KILLING JOKE | Review | Kritik
Warum Finn so gut mit dem Lichtschwert ist
Wir beleuchten Finns erstaunliche Fähigkeiten mit dem Lichtschwert.